Báo Nhật – Quốc gia này hiện là một trong những nơi sạch sẽ và người dân có ý thức bảo vệ môi trường cao nhất thế giới. Dù thực tế Nhật Bản vẫn còn gặp phải một số vấn đề về môi trường chưa thể giải...