Báo Nhật – Trong lúc ngồi trang điểm và lady Misaki chưa đến, lady Hiwari nói vu vơ: “Trong quán này chỉ có một đứa chuyên giành khách thôi”. Ai cũng hiểu câu nói ám chỉ Misaki vì dám hôn anh khách...