Báo Nhật – Ngày 2 vừa qua, hai du học sinh phát báo người Việt Nam đã được nhận bằng cảm tạ từ cục cảnh sát Takatsu thành phố Kawasaki. Ảnh: 2 bạn du học sinh người Việt nhận bằng...