Báo Nhật – Một trong những vấn đề đang khiến nhà chức trách Nhật Bản đau đầu trong những năm gần đây là tình trạng gia tăng các vụ bắt nạt trong trường học. Cuộc điều tra của Bộ Giáo dục Nhật Bản...