Báo Nhật – Cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày hôm nay có thể mở đường để ông Abe trở thành vị Thủ tướng Nhật Bản tại vị lâu nhất. ‘ Bầu cử Nhật Bản diễn ra vào ngày hôm nay 22/10 (ảnh: Bloomberg)...