Báo Nhật – Cây anh đào khổng lồ có niên đại tới hơn 1800 năm tuổi này được chính phủ Nhật Bản xếp vào danh sách báu vật quốc gia cần được bảo tồn. Chỉ cần nhắc đến đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, thứ...