Báo Nhật – Tế bào gốc đang mở ra một thời kỳ mới với khả năng điều trị được các bệnh hiểm nghèo cho con người. Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc của các nhà khoa học Nhật Bản được thế giới ghi nhận với...