Chỉ với lớp nước 10 cm và hai tấm kính trong suốt, một nghệ sĩ người Argentina đã tạo nên bể bơi khiến người xem tưởng chừng sâu tới 3 m.  Bể bơi được trưng bày tại bảo tàng Nghệ thuật đương đại thế...