Báo Nhật – Đến nay khách hàng nước ngoài chưa than phiền gì về chất lượng cá, tôm của miền Trung.  Trong khi người tiêu dùng trong nước lo lắng, thậm chí không dám ăn cá biển thì nhiều nước như Mỹ,...