Báo Nhật – Khi Linh đã về yên nghỉ nơi đất mẹ, bố mẹ em vẫn không tin con mình đã đi mãi không về. Mọi thứ như vừa mới hôm qua, hình ảnh bé con vui vẻ cùng gia đình vẫn còn đó và hung tin kia như...