Báo Nhật – Tháng 8 năm 2015, Yamaguchi-gumi, trùm tội phạm lớn nhất Nhật Bản đã tách thành hai phe chính. Điều này có khả năng nổ ra một cuộc chiến giữa các băng đảng kéo theo 21 nhóm tội phạm có...