Báo Nhật – Hơn 1.900 tỷ USD, tương đương 40% GDP của Nhật Bản có thể sẽ bị “đóng băng”. Đây là tài sản ước tính của người già bị mất trí nhớ tại Nhật Bản tính đến năm 2030. Nhiều người già Nhật Bản...