Báo Nhật – Mang một mẫu bọ ve còn sống tới buổi họp báo về tình hình dịch sốt giảm tiểu cầu nhằm tăng tính trực quan, giới chức tại Nhật Bản đã được phen muối mặt khi để loài côn trùng này có cơ hội...