Báo Nhật – Do xảy ra nhầm lẫn trong kho lưu trữ máu, nhóm y, bác sĩ của bệnh viện trung tâm tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đã truyền tới 840cc máu nhóm B vào người bệnh nhân mang nhóm máu O, khiến cho người...