Báo Nhật – Trong năm tài khóa vừa kết thúc vào tuần trước, không doanh nghiệp nào trong số 4.000 công ty đại chúng của Nhật Bản công khai nộp đơn xin bảo hộ phá sản dù nhiều công ty làm ăn rất bết...