Báo Nhật – Những hành vi bạo lực học đường của trẻ em Nhật tinh vi và tàn nhẫn hơn nhiều so với những trò đánh nhau giáp lá cà tại các quốc gia khác.   Theo những con số được thống kê về nạn bạo lực...