Báo Nhật – Các nhà điều tra đã nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành có dấu hiệu khả nghi trong một đoạn video và đang tiến hành phân tích. Theo Asahi, nhóm điều tra của cảnh sát đã thu thập các...