Báo Nhật – Truyền thông Nhật Bản vén màn về một cơ quan bí mật của Bộ Quốc phòng nước này chuyên theo dõi mọi thông tin liên lạc trong khu vực. Tòa nhà C1 bên trong Bộ Quốc phòng Nhật lâu nay là một...