Báo Nhật – Ở Nhật khi bạn bị ốm hoặc sức khỏe xấu đi mà lại không có điều kiện đến bệnh viện thì nên làm gì? Lúc đó thì bạn có thể tự mua thuốc tại các siêu thị thuốc (Yakuten). Tại đây, bạn có thể...