Báo Nhật – Nằm trên sàn nhà, quằn quại trong đau đớn, tôi nhận ra bệnh viện gần nhất vẫn ở khá xa nhà mình. Tuy vậy, chăm sóc y tế ở Nhật Bản không quá phức tạp, và tôi đã có cho mình một vài kinh...