Báo Nhật – Không ít bạn cảm thấy tiếng Nhật quả là một ngôn ngữ rất khó học. Học đã khó, giữ được động lực để sử dụng được nó lại càng khó hơn. Vậy, phải làm thế nào để chúng ta “giữ lửa” học tiếng...