Báo Nhật – Dù là một đất nước có nền công nghiệp phát triển, nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nhật… KHÁNH LINH Dù là một đất nước có nền công nghiệp rất...