Báo Nhật – Ông Men Pholly – tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Tri Tôn – vừa được Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động về giữ chức trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Khi làm Bí thư huyện Tri Tôn, ông Men Pholly...