Báo Nhật – Đây là một trong những chia sẻ của một thực tập sinh tại Nhật Bản bị ức hiếp quá mức, chia sẻ lên Cộng Đồng Việt Nhật nói lên thực trạng của những người Việt Nam đi làm thực tập sinh tại...