Hàng năm các công ty xuất khẩu lao động đã phái cử trung bình trên 20.000 thực tập sinh kỹ năng đi lao động và làm việc tại Nhật Bản. Con số này đang tăng mạnh hàng năm do nhu cầu bù đắp vào lực lượng...