Báo Nhật – Ai nói chính trị ở Nhật Bản là nhàm chán nào? Sau khi ban hành lệnh đồng ý ban hành tín phiếu kho bạc nhà nước , nghị viện đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Căng thẳng xảy ra khi những...