Báo Nhật – Không chỉ chịu những thay đổi về chiều cao, các phi hành gia còn phải chiu những thay đổi lớn khác trên cơ thể trong môi trường không trọng lực. Sau quãng thời gian làm việc trên trạm vũ...