Khi những võ sĩ sumo rục rịch bước vào giải đấu lớn cuối cùng trong tháng 1 ở Tokyo, nhà kinh tế Akiyoshi Takumori bắt đầu đếm số lượng biển quảng cáo và tính toán dự báo kinh tế của mình. Khi những...