Báo Nhật – Ngày 25-6, cư dân Okinawa, Nhật Bản đã tổ chức một cuộc biểu tình trên biển phản đối nhằm phản đối kế hoạch cải tạo đất dành cho việc tái bố trí một căn cứ quân sự của Mỹ tại đây. Những...