Báo Nhật – Tuy núi Phú Sĩ rất cao và khá dốc, người mới bắt đầu cũng có thể leo lên được khá dễ dàng vì người ta đã đặt nhiều biển chỉ dẫn và các trạm nghỉ ở đúng nơi cần thiết. Tuy nhiên các bạn vẫn...