Báo Nhật – Những người Nhật trả tiền điện bằng bitcoin có thể được giảm giá tới 4-6% Theo thông tin từ sàn giao dịch bitcoin mang tên Coincheck tại Nhật, họ vừa liên kết với một trong những công ty...