Báo Nhật – Theo báo tình hình lao động năm 1993 của tổ chức lao động quốc tế, khoảng 40% nhân viên Nhật Bản chết vì làm việc quá sức. Thậm chí thời gian gần đây, dư luận Nhật Bản vẫn còn còn xôn xao...