Báo Nhật – Tại Nhật Bản, có một dòng xe nước ngoài vẫn tạo được chỗ đứng trên thị trường, không chỉ nhờ chất lượng mà còn vì mẫu mã và sự hiện đại. Trên đường phố Nhật Bản, rất hiếm thấy những chiếc ô...