Báo Nhật – Bộ lao động phúc lợi sẽ tổ chức buổi họp trình bày giải thích của các doanh nghiệp dành cho du học sinh nước ngoài có nguyện vọng muốn làm ở các công ty Nhật....