Báo Nhật – Để gõ được tiếng Nhật trên máy tính của bạn thì phải làm những gì? Nếu bạn là người yêu thích ngôn ngữ Nhật Bản và đang học tiếng Nhật thì chắc chặn bạn sẽ cần biết cách gõ tiếng Nhật. Hãy...