Báo Nhật – Chắc chắn ngành nuôi bò sữa tại Nhật sẽ sử dụng robot nhiều hơn nữa, và nhiều hơn tất cả các nước khác trên thế giới. Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nhật, ông Yuji Yamamoto, khẳng định rằng...