Báo Nhật – Khi học kanji, việc học các bộ rất quan trọng. Nếu học thuộc toàn bộ 214 bộ chữ kanji thì việc học chữ Kanji sẽ rất dễ dàng. Cùng Ad tìm hiểu 214 bộ chữ Kanji này nhé! 1. 一 nhất (yi) số một...