Báo Nhật – Thượng tướng Tô Lâm nói dòng chảy thông tin giống như hệ tuần hoàn của cơ thể con người, “phải làm sao để không bị nghẽn mạch”. Chiều 13/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh...