Báo Nhật – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Lê Doãn Hợp chia sẻ. Câu chuyện này Trong một chuyến công tác tại Nhật Bản, tôi học hỏi được rất nhiều...