Báo Nhật – Hơn 7.000 người lao động nước ngoài ở Nhật Bản bỏ việc năm ngoái khi chủ lao động bắt họ phải làm nhiều giờ và không trả đủ lương cho họ, nhưng một số người Việt Nam vẫn cố gắng tìm nơi ẩn...