Báo Nhật – Trong trường hợp bạn đang cần giết thời gian, Toto Nhật Bản đã cho phép tải về mô hình bồn cầu paper-craft, mất 2 ngày mới có thể hoàn thành. Bồn cầu – một trong những phát minh vĩ đại nhất...