Báo Nhật – Kiểu nhà vệ sinh tưởng chừng đã lạc hậu vẫn được lắp đặt ở nhiều khu vực công cộng và một số gia đình. Thiết bị vệ sinh quen thuộc của người châu Á đem lại nhiều tác dụng. Ảnh: KCP. Bạn có...