Báo Nhật – Chỉ qua một bữa ăn trưa đơn giản thôi mà người ta có thể thấy được sự tỉ mỉ và toàn diện trong cách giáo dục trẻ em của Nhật Bản. Cách đây ít lâu, trên các trang mạng Trung Quốc xuất hiện...