Báo Nhật – Quây quần với nhau trong lớp, thể hiện lòng biết ơn với thực phẩm, cùng dọn dẹp khi kết thúc là những điều ấn tượng trong bữa trưa ở trường học Nhật Bản.  Joyce Wan – nhà văn tự do, tác...