Báo Nhật – Sau dự án đường sắt trên cao ở HN phải “điều chỉnh vốn” lần thứ ba, tới lượt Metro số 1 đội vốn từ 19.000 tỉ lên tới 47.000 tỉ đồng. Đứng trước nguy cơ vỡ trận, họ lại đi “xin vốn Trung...