Nếu đi du lịch quanh vùng nông thôn ở Nhật Bản vào mùa gặt, đừng hốt hoảng nếu phát hiện những chiếc đầu manơcanh đáng sợ nhìn chằm chằm vào bạn từ những cánh đồng. Ở Nhật Bản, bù nhìn (được gọi là...