Báo Nhật – Những hộp cơm cầu kỳ giúp trẻ làm quen với nhiều loại thực phẩm, không kén ăn. Tuy nhiên, việc tạo ra những hộp cơm này cũng gây áp lực cho các bà mẹ.  Ở Nhật Bản, những hộp cơm trưa được...