Báo Nhật – ‘Cách chúng ta dán sticker nói lên rất nhiều về ảnh hưởng của quốc tịch đến tính cách của chúng ta’, một người dùng Twitter nhận xét. Theo Rocketnews, ngày 24/4, người dùng Twitter tên...