Báo Nhật – Chớ coi thường bút viết bảng không xóa được (permanent marker), chúng mạnh mẽ hơn bạn tưởng đấy. Nhân vật chính trong câu chuyện này tên là Sato, một anh chàng khá lập dị đến từ Nhật Bản....