Báo Nhật – Thông qua những tấm bưu thiếp được tô màu này, người xem có thể hình dung về đất nước Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 20.                 Cuộc sống tại Nhật Bản đầu thế kỷ 20 qua những tấm...